Lolland Synger

»Når vi synger sammen – hører vi sammen«

Sangcenter

»Lolland Synger« er et af de mange sangcentre og sangkraftcentre, som skyder op overalt i landet. Med mottoet »Når vi synger sammen – hører vi sammen«.

Børn og unge
Sangen med børn og unge skaber venskaber, selvtillid, styrke, fællesskaber, glæde, styrker kompetencer, integrerer.
Generationer og kulturer

Sang skaber livsglæde, værdighed, nærhed, mening. Sangen skaber møder mellem generationer og kulturer.

Sang, sjov, selvtillid, styrke, sammenhold: Syngespirerne

Syngespiretræf Lolland Musikskole 2019

Femte hold Syngespirer

Tilmeldingen til næste skoleår er åben til den 20. august 2019.

Pris: Et hold koster 11.000 kr. for 24 uger og 2 hold i 24 uger koster 19.800 kr.

 

Sang skaber grobund for et frugtbart læringsmiljø!

Syngespirerne er et afprøvet korprojekt, hvis mål er at skabe nye sangkulturer på skolerne og det bygger på erfaringer, som viser at korsang kan have en gavnlig virkning på trivsel og indlæring i skolen.

Børn som synger oplever ofte større selvtillid og bliver tryggere på deres egen stemme.

Det at synge sammen giver glæde og energi og har dokumenteret effekt på sprogindlæring og sociale færdigheder. Det giver en stærkere følelse af samhørrighed i en gruppe, og sang er derfor et godt integrationsværktøj for børn, som står udenfor pga. sprog, etnicitet eller sociale forskelle.

 Vores motto er: “Når vi synger sammen, hører vi sammen”.

Projektet henvender sig til 1., 2., 3. og 4. klasse på både folkeskoler og privatskoler.

Hver klasse får undervisning af en kvalificeret børnekorleder 30 min. om ugen, i timer hvor klassens musiklærer eller andre lærere også deltager. Sangene leges ind med bevægelser og fantasi. Der arbejdes også koncentreret med fokusering og træning af evnen til at lytte til hinanden.

Søllestedafdelingen, Ravnsborgafdelingen og Stormarksafdelingen er med igen i år med flere klasser 1.-4. klasse.

 

I alt 350 børn fra 4 skoler på Vestlolland, Byskolen, Stormarkskolen, Søllested Skole og Ravnsborgskolen har indtil nu deltaget i syngespire-projektet, siden det startede i Nakskov i september 2017. Syngespirerne har optrådt i Sankt Nicolai Kirke 3 gange samt givet koncert på skolerne, og i de lokale kirker. Det har været en stor succes. Børnene har udviklet sig og lært meget, lærerne får ny inspiration.

Læs mere om Syngespirerne