500 års fællessang

Nakskov fejrer 500 års fællessang

Lørdag den 28. oktober er National fællessangsdag.

I anledning af reformationsjubilæet fejrer byer over det ganske land 500 året for den danske fællessangtradition med en national fællessangbegivenhed SANG OVER LAND lørdag den 28. Oktober 2017.

Nakskov fejrer 500 års fællessang.

En dag hvor vi fejrer fællessangen, hvor kor, sangforeninger og andre grupper vil bruge nye rum i byen som koncertrum og på denne måde synliggøre sangen og invitere til små koncerter og fællessang. Aktiviteterne koncentreres omkring bykernen.

Programmet for dagen:

Kl. 9.00- 9.30 Børnebørn og Bedster synger gamle børnesange i Sankt Nikolai Kirke.
Tilmelding kræves senest den 24. oktober til Heidi Høyer Jensen Lolland Musikskole
ring eller SMS 27949130 / mail: frujensenfralandet@gmail.com eller tilmeld dig på Nakskov Turistbureau.
Det er gratis at deltage.

kl. 9.50-10.10 Syngespirerne synger koncert i Sankt Nikolai Kirke.

Kl. 10.15 Korene øver.

Kl. 11.00 – 13.30 Kor og sangforeninger laver små koncerter og spiller op til fællessang på cafeer og i butikker i indre by.

Kl. 14.00 Alle kor og sangforeninger + publikum mødes til fællesang i Sankt Nikolaj Kirke med afsluttende fælles kor optræden.

Syngespirerne fra Nakskov.

Syngespirerne er startet af sangcenter Lolland Synger, som samarbejder med Lolland Musikskole for bl.a. at fremme sangen blandt børn og unge på Lolland. Syngespirerne er et korprojekt, støttet af Lolland Kommunes frie kulturmidler. Det henvender sig til den åbne skole i 2. kl og 3. kl. pt. på henholdsvis Byskolen og Stormarkskolen i Nakskov.
Sangene leges ind med bevægelser og fantasi. Der arbejdes koncetreret i ½ time også med fokusering og træning af evnen til at lytte til hinanden.
Syngespirerne optræder for første gang samlet lørdag den 28. okt. kl. 9.50-10.10 i Sankt Nikolai Kirke se ovenfor.
Tanken er at projektet skal munde ud i permanente børnekor på skolerne, og det evalueres med lærerne før efterårsferien, hvorefter der søges penge til 6 uger mere, så koret kan deltage i julekoncerten den 3. søndag i advent i Sankt Nikolai kirke.

Lolland Synger fejrer 500 års fællessang i anledning af reformationsjubilæet.

Ideen om en national fællessangdag den 28. Oktober 2017 kommer fra Sangens Hus i anledning af reformationsjubilæet. Formålet er at synliggøre korlivet, fejre vores danske sangtradition og få en masse danskere til at synge sammen.

Lolland er et af de steder i Danmark hvor traditionen for kor og fællessang har været og stadig er meget stærk. Lolland Synger vil gerne værne om denne tradition og samtidig udvikle sangen på Lolland, derfor er Lolland Synger initiativtager til denne dag. Projektet udføres i samarbejde med Lolland Falster Lovestorm, LollandBibliotekerne, Lolland Musikskole, Sankt Nikolai Kirke, Nakskov Handel og Erhverv, Visit Lolland Falster, Sangens Hus og Lolland Kommune m.fl.

Tak for alle sangforslag!

Tak for alle de dejlige sangforslag, som er kommet ind. Ialt 96 har været inde og give sin mening til kende, om hvad der skal synges, når Nakskov fejrer 500 års fællessang den 28. okt. 2017. En mindre gruppe har sammensat et program til kirken ud fra de ønskede sange, og kor og sangforeninger lader sig inspirere af alle de mange sangforslag, når de optræder og spiller op til fællessang i byen.

Sangforslagene med anekdoter er udstillet i Sankt Nikolaj Kirke frem til den 28.okt. 2017.