Hvad er Lolland Synger?

Hvad er Lolland Synger?

»Lolland Synger« er et af de mange sangcentre og sangkraftcentre, som skyder op overalt i landet. Med mottoet »Når vi synger sammen – hører vi sammen« er målet bl.a. at styrke sangen for børn i Lolland kommune og dermed understøtte det enkelte barns selvudfoldelse og læring, styrke fællesskabet gennem fælles oplevelser samt at styrke talentplejen på Lolland.

Lolland Synger kan bane vejen for samarbejde mellem erhvervsliv, kirker, kommune, institutioner, lokalt musikliv m.m.

Lolland Synger er:

- en kulturel forening. som vil skabe aktive fællesskaber og bidrage til værdiskabelse igennem sang

- en af nu 11 sangkraft- og sangcentre i Danmark.

Vores vision er

- udbrede og fremme sangen på Lolland på flere planer.

-være en synlig, tilgængelig og anerkendt medspiller indenfor sang

- skabe samarbejder og energi på tværs af kulturer og generationer med et specielt fokus på at inddrage børn og unge, samt børnefamilier.

- være et voksende netværk og samarbejde mellem forskellige korkulturer, kirker, foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner som alle har den fælles interesse og bevidsthed at sangen er med til at styrke os og binde os sammen.

- tage initiativ til fælles korarrangementer, alsangsarrangementer, nye kor, sangforeninger, børn og unge synger med de ældre, sangbørnehaver, kompetenceudvikling, mere sang i skolerne og med de unge.

- fremme sangglæde og skabe rammer der giver alle mulighed for et kreativt møde med sang – så egen stemme udvikles via erfaring, læring og glæde.

- gøre brug af Lolland Musikskoles professionelle kompetencer og indgå i et gensidigt samarbejde med denne, hvor talentudvikling, fødekæde og rekruttering er højt prioriteret.