Syngespirerne

Syngespirerne

Ideen og initiativet til Syngespirerne kommer fra Mette Staalgaard Nielsen, som selv har realiseret et lignende projekt på Eskildstrup skole i 2016. Lolland Synger har aftalt at samarbejde med Lolland Musikskole bl.a. omkring dette for at fremme sangen blandt børn og unge på Lolland. Det henvender sig til den åbne skole i 2. kl og 3. kl.
Sangene leges ind med bevægelser og fantasi. Der arbejdes koncentreret i ½ time også med fokusering og træning af evnen til at lytte til hinanden. Tanken er at projektet skal munde ud i permanente børnekor på skolerne, og det evalueres løbende.

Det femte hold syngespirer

Det femte hold Syngespirer

Efterår 2019 - forår 2020

I år er det  Mette Staalgaard Nielsen som er korleder for Syngespirerne. 

Ravnsborgafdelingen er tilmeldt med 2 hold i 24 uger og Søllestedafdelingen er tilmeldt med 2 hold i 24 uger, Stormarkskolen tilmeldt med 5 klasser. 

Halvdelen af sæsonen er gåetI alt 9 klasser har øvet op til julekoncerter på de tre skoler. På Stormarkskolen optrådte 3 1. klasser og 2. 2. klasser for 0. klasse. Både børn og lærere har været super engagerede. Dette resulterede i nogle fantastiske koncerter. På Ravnsborgskolen optrådte 2. -3. klasse for 0.klasse og 1. klasse. Børnene sang en rigtig flot koncert.

Til den årlige julekoncert i Sankt Nicolai Kirke var der 50 Syngespirere der sang, med opbakning fra næsten 200 forældre og pårørende. Børnene leverede et brav af en koncert, de fik hele kirken med, folk var ellevilde. Tak til alle I forældre som støttede op omkring koncerten.

 

 

I år vil vi fortsætte det gode samarbejde med de lokale kirker. Sankt Nicolai har støttet projektet, også Stormarkskirken vil støtte ved at betale for en koncert med Syngespirerne fra Stormarkskolen til foråret. Se her på siden hvornår det bliver.  Købelev, Utterslev kirkerne vil også gerne støtte med en koncert med børnene fra Ravnsborgskolen til foråret. Datoen bliver også slået op her. 

Syngespirerne starter op igen torsdagden 16. januar. 

Vi vil fortsætte det gode samarbejde med Lolland Musikskole, hvor eleverne bliver inviteret til forskellige musikalske arrangementer. 

Til foråret bliver der arrangeret en forårskoncert med Syngespirerne. 

 

 

Det fjerde hold syngespirer

Det Fjerde hold Syngespirer

Efterår 2018 – forår 2019

I denne sæson har vi fået ny korleder. Det er Jesper Nielsen som også underviser på Lolland Musikskole. Jeanet Been er kirkesanger og vil gerne lære mere om børnekor. Hun er Jespers føl og medhjælper i år.

Stormarkskolen og Søllested Skole fortsætter i projektet og vi er glade for at Ravnsborgskolen også er kommet med.

Lokale skoler og kirker samarbejder.

I denne sæson er det skolerne selv der betaler for at få korundervisning.

Lolland Synger har spurgt de lokale kirker om de vil være med til at støtte projektet, mod at Syngespirerne kommer og giver et par koncerter i kirken.

Det glædelige er, at vi har fået 100 % opbakning fra de lokale kirker. Både Købelev,, Utterslev og Søllested Kirke samt Stormarkskirken, har støttet projektet. 

Skt. Nicolai Kirke i Nakskov hvor den fælles julekoncert bliver holdt, støtter også projektet økonomisk.

Julekoncerter 2018

Søllested Kirke søndag den 9. dec. kl. 11.00 1.-2. kl. og 4. klasse  fra Søllested Skole.  

Stormarkskirken torsdag den 13. dec. kl. 18.30 4. kl. fra Stormarkskolen.

Købelev Kirke Søndag den 16. december kl 14.00  3.-4. kl. fra Ravnsborgskolen.

Skt. Nicolai Kirke søndag den 16. december kl. 16.00 Fælleskoncert med syngespirer fra alle tre skoler.

Langt fra alle Syngespirer havde mulighed for at deltage i julekoncerterne med deres forældre, men det var nogle meget stolte, glade og dygtige børn som optrådte i de forskellige kirker.

Jesper og Jeanet fortæller om et stort engagement fra børnenes side i den ugentlige undervisning, og det er en stor glæde,  at alle tre skoler vil fortsætte frem til maj måned 2019.

I år har Stormarkskolen, Ravnsborgafdelingen og Søllestedafdelingen været med, 4 hold børn i alt 130 børn har fået korundervisning i 24 uger.

Jesper og Jeanet, som har undervist børnene har mødt engagerede lærere og glade børn ude på skolerne. Lærerne fortæller, hvordan børnene har taget sangen til sig, og de mærker at korsangen har en positiv indflydelse på børnenes humør og adfærd.  De hører hvordan børnene nynner sangene på gangene i frikvarterene.

Købelev Kirke, Stormarkskirken, Søllested Kirke, Utterslev Kirke og Skt. Nicolai Kirke har alle støttet Syngespirerne i år. Et udpluk af børnene har optrådt i de lokale kirker til jul og sammen med de andre kor fra Nakskov til den fælles julekoncert i Skt. Nicolai Kirke. Korene har optrådt på skolerne, nogle kor har deltaget i Lolland Musikskoles vinterkoncert og nogle kor i Sigurd og Danmarkshistorien i Maribohallerne.

Den 6. Juni 2019 mødtes alle Syngespirerne fra de tre skoler på musikskolen i alt næsten 100 børn sang sammen. Det var en stor oplevelse for børnene og en fryd for ørene at høre dem synge alle på en gang.  (Lyt til vedhæftet lydfil.) Torsdag den 13. juni giver Syngespirerne en lille afslutningskoncert på de lokale skoler for de andre børn.

Herefter har klassernes lærere evalueret med Jesper og Jeanet, som også har evalueret med børnene, der er samlet erfaringer, så vi kan gøre forløbene endnu bedre næste år for alle parter.

I alt 350 børn fra 4 skoler på Vestlolland, Byskolen, Stormarkskolen, Søllested Skole og Ravnsborgskolen har indtil nu deltaget i syngespire-projektet, siden det startede i Nakskov i september 2017. Syngespirerne har optrådt i Sankt Nicolai Kirke 3 gange samt givet koncert på skolerne, og i de lokale kirker. Det har været en stor succes. Børnene har udviklet sig og lært meget, lærerne får ny inspiration.

 

Det tredie hold syngespirer

Det tredje hold Syngespirer startede i februar 2018 og bliver støttet af Lolland Kommunes Musikkonto.

Det er stadig Elever fra Stormarkskolen og Søllested Skole der deltager i projektet, som denne gang løber over 10 uger. 

Korundervisningen varetages fortsat af børnekorleder Janni Bang Hansen. Vi har valgt at udføre dette projekt over flere uger for at skabe større kontinuitet og for bedre at kunne evaluere effekten af børnenes deltagelse i kor. Herudover har vi i samarbejde med skolerne besluttet at koncerterne bliver på skolerne, så alle børn har mulighed for at deltage i  koncerterne.

Projektet er blevet en stor succes og har stor opbakning både fra børnene selv, forældrene og lærerne på skolerne, derfor arbejder Lolland Synger løbende på, at projektet kan fortsætte og eventuelt udbredes til andre skoler.

Syngespirerne afsluttede sæsonen med to flotte koncerter ude på skolerne.

Onsdag den 6. juni 2018 sang ca. 50 børn koncert for deres forældre og pårørende på Stormarkskolen. Børnene fra 3. klasse har været syngespirer nu i 20 uger, og det kan man godt se og høre. Børnekorleder Janni Bang Hansen spillede klaver og børnene sang i op til tre hold med en super timing og med flere stemmer samtidig, og så lød det bare super flot. Efter koncerten havde jeg en snak med forældrene og lærerne, for at mærke, om der er en interesse for, at deres børn skal fortsætte med at synge i kor på skolen. Alle i salen rakte enstemmigt hånden i vejret. 

Fredag den 8. juni sang ca 50 børn fra 2.og  3.klasse samt pigerne fra  4. og 5 klasse på Søllested skole til morgensamlingen for alle skolens elever. Børnene har været syngespirer i 15 uger og de har lært meget kunne man høre. Rummet fyldes af børnenes fine stemmer og man kunne se, at de synes, det er rigtig sjovt at synge i kor. Jeg spurgte børnene efter koncerten, om det er noget de har lyst til at fortsætte med næste år, og de fleste sagde: Ja det vil vi meget gerne!

På begge skoler gav musiklærerne udtryk for at besøget af en børnekorleder har inspireret dem meget til deres egen undervisning. Det åbner mulighed for at hæve det faglige niveau i musik og man får nye ideer! 

Alt i alt både børnene, forældrene og lærerne er interesseret i at Syngespirerne skal fortsætte.......

 

Jul med Syngespirerne

Midt I Sankt Nicolai Kirkes årlige julekoncert gjorde Syngespirerne en flot entre med korleder Janni I spidsen og med nisserhuer og lys.

Syngespirene gav koncert og deltog i julekoncerten den 3. søndag i advent i Sankt Nikolai kirke sammen med Nakskov Sangforening, Sankt Nicolai Kirkes Kammerkor og Det Hvide Kor fra Nakskov..

Det andet hold Syngespirer

Det andet hold Syngespirer startede november 2017 og blev støttet af Ebbe Frahm 2010 Vin og Velsmag I Maribo. Syngespirerne fortsatte 5-6 uger frem til jul på henholdsvis Stormarkskolen og Søllested Skole.

Syngespirerne fik ny korleder: Janni Bang Hansen.

Første hold Syngespirer

Det første hold Syngespirer blev støttet af Lolland Kommunes frie kulturmidler. Det bestod af 2. og 3. klasserne fra henholdsvis Byskolen og Stormarkskolen i Nakskov. Ialt ca. 170 børn fik korundervisning i 5-6 uger med Agnes Dinesen som børnekorleder.

Syngespirerne optrådte for første gang samlet lørdag den 28. okt. i Sankt Nikolai Kirke da Nakskov fejrede 500 års fællessang ialt 71 børn var med bakket op af familie og pårørende.